Český národní komitét historiků

Aktuality Středa, 17 červenec 2024
Odklad XXIII. Mezinárodního kongresu historických věd v Poznani na srpen 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z pověření pana prof. PhDr. Petra Vorla, CSc., předsedy Českého národního komitétu historiků, si vás dovolujeme upozornit na důležité sdělení organizátorů XXIII. Mezinárodního kongresu historických věd v Poznani, že vzhledem k pandemickému šíření Covid-19, po vyhodnocení všech hygienických, organizačních a ekonomických důsledků, jakož i předpovědí o vývoji nemoci, výkonná rada ICHS/CISH společně s Organizačním výborem v Poznani dospěla k přesvědčení, že není rozumné pořádat kongres v plánovaném termínu. V důsledku toho oznamují na stránkách organizátorů kongresu a Mezinárodního komitétu historických věd odložení kongresu na 22. - 28. srpna 2021.

https://ichs2020poznan.pl/en/
www.cish.org

Dovolte popřát všem i vašim blízkým hodně zdraví a sil v následujícím období.

Za Český národní komitét historiků

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
předseda

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
tajemník

Sdělení:

In the face of the pandemic spread of Covid-19, after evaluating all the sanitary, organizational and economic implications, as well as the forecasts on the progress of the disease, the ICHS Board together with the Organizing Committee in Poznan came to the belief that it is not reasonable to hold the Congress on the scheduled date. Consequently, we announce the postponement of the Congress to 22-28 August 2021.
We sincerely regret any inconvenience and hope to meet with all of you in Poznan next year.

Best wishes,
Andrea Giardina
Catherine Horel and the ICHS Board
Krzysztof Makowski and the Organizing Committee